En slags analyse av HiST sin itfag-blogg

Logo itfag-bloggen

En del av den første øvingen i Sosiale Medier er å ta en kikk på bloggen til Avdeling for Informatikk og e-Læring, og komme med noen oppfatninger og innspill relatert til dens innhold og utforming.

Hva er hensikten?
Hovedformålet med bloggen er å være et samlingspunkt for teknologi, data, læring og deling. Dekan Per Borgersen skrev det første innlegget i juni 2010:

Vi ønsker med denne bloggen å dele vår kompetanse i et åpent og sosialt medium. Tanken er å lage en blogg med itfaglige tema som varierer både i bredde og dybde. Vi håper noen av innleggene vil engasjere deg og du er velkommen til å bidra med dine synspunkter. Om denne bloggen utvikler seg til et interessant nettsted både for oss ved HiST og for andre, så er våre ambisjoner oppfylt.

Bloggens redaktør er Svend Andreas Horgen, studieleder for Bachelor i Informatikk med spesialisering i Informasjonsbehandling. Han skriver mange av innleggene og er flink til å svare på kommentarer fortløpende. Det i seg selv er et viktig aspekt i de nettbaserte studiene sin bruk av sosiale medier; lav terskel for direkte kontakt og tilbakemeldinger fra studieleder, som kan utgjøre forskjellen på en student og en “kanskje”-student.

Kommentarer kan også tilføre noe nytt til startinnlegget, noe vi ser tre eksempler på her:

Pål Simen Hem · 27. januar, 2015, kl. 13:06 til et innlegg om søvnproblemer på grunn av lys fra digitale skjermer:

Dette så spennende ut. For mye «blått» hvitt lys om kvelden påvirker hvor våken man er – definitivt. Varmt lys (rødligere, gulere) som bla. stearinlys virker mer i samsvar med kroppens behov for lys etter solnedgang. Dette har jeg erfart også med bruk av «blåere» hvitt lys som skal lyse inn i øynene gjennom dagtid. Spesielt dersom det på vinteren brukes etter solnedgang. … Jeg testet programmet med å justere tidspunktet i Windows til etter solnedgang. Skjermen fikk helt klart rødligere fargetoner. Skal bli spennende å bruke. Installasjon av programmet gikk problemfritt. Dersom du ikke vet lengde- og breddegrad for stedet du bor, kan du bruke denne web-siden:http://itouchmap.com/latlong.html

Thor O. Olaen · 24. april, 2015, kl. 23:28 til et innlegg om korrekt sitering:

Fin henvisning. Tidligeredekket vi dette i faget «Formidlingsteknikk» , men nå er jo det borte. APA-referanserer også en av standardene i Word.

Frank Otto Olsen · 27. juni, 2011, kl. 11:01 til et innlegg som lanserte Sosiale Medier som et nettbasert fag.

Det vektlegges i stor grad at dette er praksisnært og at en selv må oppleve hvordan sosiale medier fungerer, med begrunnelse i at dette er den beste måten. Men det er jo rimelig å tro at det teoretiske grunnlaget foreløpig ikke er særlig godt samlet og organisert, da Facebook eksempelvis som primus motor for sosiale medier i dag, egentlig er veldig ferskt og nytt. I så måte så ville det kanskje være nyttig for studentene (og fagmiljøet) i kurset å ta inn over seg forskning som skjer på feltet, og dette kan gjøres på to måter; fagansvarlige velger ut noen relevante forskningsartikler som studentene kan velge mellom og presentere i en blogg/wiki, eller at studentene selv får oppgaven om å finne artikler knyttet til sosiale medier og presentere disse. Nå går det ikke frem av kurset for hvilket nivå det skal brukes, om det er bachelor eller masternivå – men for et masterkurs, så ville en jo kunne ha en avsluttende oppgave som søker å oppsummere innholdet som er produsert/samlet inn av studentene gjennom året. Hadde et bachelorkurs i ledelse på Høgskolen i Tromsø for noen år siden, som i sin helhet ble gjennomført i forumet på Fronter der temaoppgavene var å oppsummere og drøfte diskusjonen i forumet med hensyn på forskningsrapporter. Læringen i det var veldig dynamisk, og ikke knyttet til rigide læreplaner – men en var faktisk med å utvikle innholdet selv på en god måte. (Sistnevnte var for øvrig ikke en ren solskinnserfaring, det var mange som ikke likte metoden, selv om undertegnede synes det var noe av det bedre i løpet av de første tre årene som student.)

Plattform
WordPress LogoWordPress benyttes som underliggende struktur for bloggen. Dette er utviklet som åpen kildekode, er under konstant utvikling, solid bygget og er ikke-kommersielt. En viktig årsak til valget er sannsynligvis at WordPress kan lastes ned som et script og kjøres lokalt på egen tjener. Det betyr at man ikke er avhengig av noen andre sin fysiske infrastruktur og kan ta egne driftsmessige vurderinger uten å være prisgitt en skylagringsbasert løsning. Bloggens Apache-tjener kjøres internt på HiST sin egen server; bork.aitel.hist.no, som igjen er plassert på HiST sin gren av UNINETT sitt landsomfattende nett for UH-sektoren. Dermed er de sikret robust oppetidstrygghet og generelt høy nettverkssikkerhet.

Når det gjelder temaet på bloggen, jQ laget av Devolux, passer dette veldig godt til HiST sin fargeprofil i tillegg til at kjente standarder for lesbarhet på web følges.

Innhold
Siden oppstarten har innholdet vært veldig variert. Innleggene spenner fra teknologirelaterte nyheter/betrakninger, til dyptgående artikler om bruk av ulike IT-verktøy, Web 2.0-tjenester og veiledninger i CSS. Man finner også innlegg relatert til næringslivet, videopresentasjoner av fag og mange innlegg fra studenter som presenterer sine bacheloroppgaver. Hyppigheten på oppdateringer har gått litt nedover de siste to årene, men i starten var det opptil 4-6 innlegg i måneden. I år har det foreløpig vært fire innlegg.

Itbloggens faglige tyngde og variasjon gir en tydelig merverdi til leseren. For studenter, både campus- og nettbaserte, er dette gull verdt for å få et rikere innblikk i hva som rører seg rundt i avdelingen og innenfor alle fagfeltene den spenner over. Spesielt det som skrives om prosjekter avdelingen deltar i, både internasjonale og nasjonale, intervjuer med tidligere studenter, innføringer i diverse teknologier, endringer i lokaler og studietilbud, er virkelig nyttig. De til nå 219 innleggene er arkivert i kjent blogg-stil ved inndeling i måned og årstall, samt kategorier som “FoU”, “Data og teknologi” og “Campus”.

Smarte grepTag Cloud
Bloggen er flink til å kategorisere og sette på emneknagger, noe som gjør det enklere å finne tilbake til det man har lest tidligere og samtidig utforske andre relaterte innlegg. En knaggesky (Tag Cloud, ble litt mye fornorsking her nå) viser alle knaggene som har blitt brukt i en fin innpakning. Knaggene som blir brukt mest får større skrifttype.

Betrakninger
Jeg vet ikke hvor godt kjent bloggen er for de som ikke blir introdusert for den gjennom f.eks Sosiale Medier faget, eller et annet nettbasert kurs? Som tidligere campus-student kan jeg si at denne bloggen ble nevnt veldig få ganger, utelukkende av Svend Andreas Horgen (som foreleste i noen av fagene jeg tok) som også er redaktør for nettstedet. Med tanke på hvor mange innlegg som ble lagt ut de første årene, antallet faglærere som bidro med artikler, nyheter og fagstoff, er det litt synd om bruken og interessen for bloggen svinner hen. Nå er det ikke nødvendigvis slik at dette faktisk er i ferd med å skje; det er mye annet som tar fokus i år, spesielt fusjonering med NTNU, men på sikt burde kanskje noen™ se på eventuell profilering og promotering på itfag og/eller HiSTs hovedside på Facebook.

Hvis du har andre oppfatninger eller er enig/uenig i noe angående Itbloggen, kommenter gjerne i kommentarfeltet.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s